Newyddion

Rhyfelwyr Ynni yn mynd yn greadigol… ac yn dechnegol!
14 Chwefror 2024
Dyfarniad Tra Chymeradwy i Egni
14 Chwefror 2024
Rydyn ni’n recriwtio…pum swydd newydd gydag Awel Aman Tawe!
9 Tachwedd 2023
img
Cyngor Sir Penfro ac Egni Co-op yn gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd
11 Hydref 2023
Pelydrau haul: Fferm Ofal Clynfyw ac Egni Co-op yn pweru tuag at yr Wythnos Fawr Werdd a Phythefnos Ynni Cymunedol
10 Gorffennaf 2023
Yr Hwb Gymunedol newydd bron yn barod
13 Medi 2022
Cyfarwyddwr Datblygu Solar – rydyn ni’n recriwtio!
2 Mai 2022
Tair swydd newydd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, a chyfleoedd eraill. Rhannwch nhw!
2 Ionawr 2022
Eich cyfle olaf i fuddsoddi yn Egni Co-op – beth am fwynhau Nadolig heulog!
14 Rhagfyr 2021
Trosi i baneli solar i fynd i’r afael âr newid yn yr hinsawdd yng Nghlwb Rygbi Cwm-gors!
15 Awst 2021
Ysgol Bro Ingli yn disgleirio ar frig y bwrdd sgorio yng Nghymru am weithredu ar yr hinsawdd
22 Gorffennaf 2021
Canlyniad Cynhyrfus! Tref Merthyr 30 – Newid Hinsawdd 0
14 Gorffennaf 2021
Tri aelod staff newydd yn dechrau gweithio yn ystod Pythefnos Ynni Cymunedol
17 Mehefin 2021
Cymru – siwper solar!
15 Mehefin 2021
Egni Co-op yn rhagori ar y nod o £4m yn y cynnig cyfranddaliadau solar
23 Mai 2021
Ysgolion Abertawe yn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd
31 Mawrth 2021
Mae Egni bron iawn a chyrraedd y targed o £4m mewn cyfranddaliadau cwmni cydweithredol.
22 Mawrth 2021
Swyddi Newydd – ydych chi eisiau gweithio gyda ni i ennyn diddordeb pobl mewn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd?
11 Mawrth 2021