Buddsoddwch Nawr

Cyn llenwi’r ffurflen hon, byddwch cystal â:

  • Darllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau Egni 2020 a atodir
  • Darllen Rheolau Egni Co-op

Rydw i eisiau buddsoddi’r cyfanswm a nodir isod yn Egni Cyf:

    Opsiynau Talu *