Newyddion

Ysgolion Abertawe yn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd
31 Mawrth 2021
Mae Egni bron iawn a chyrraedd y targed o £4m mewn cyfranddaliadau cwmni cydweithredol.
22 Mawrth 2021
Swyddi Newydd – ydych chi eisiau gweithio gyda ni i ennyn diddordeb pobl mewn gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd?
11 Mawrth 2021
Dyfodol carbon isel cyffrous i hen ysgol gynradd – diolch i arian y Loteri
4 Mawrth 2021
Awel Aman Tawe/Egni Co-op yn lansio cwrs ar-lein am ddim i hyfforddi athrawon ar entrepreneuriaeth cwmnïau cydweithredol
12 Chwefror 2021
Egni Co-op yn chwalu’r targed cyfranddaliadau cymunedol o £3m ac yn ei estyn i £4m!
29 Ionawr 2021
Ysgolion Abertawe yn croesawu Blwyddyn Newydd wedi’i phweru gan solar!
15 Ionawr 2021
Prosiect solar Casnewydd yn ennill gwobr ynni cymunedol
7 Rhagfyr 2020
Partneriaeth Solar Gymreig ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr y DU
24 Tachwedd 2020
Mae dwy ysgol arall yn Abertawe yn gosod solar mewn pryd ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru … ac mae mwy ar y ffordd!
5 Tachwedd 2020
Prosiect ynni adnewyddadwy yn cyrraedd y targed o £2 filiwn mewn pryd i lansiad Wythnos Hinsawdd Cymru
27 Hydref 2020
Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol
15 Hydref 2020
Clwb Golff Parc Garnant – y Grîn gwyrddaf yng Nghymru!
6 Hydref 2020
Ysgolion Solar yn sparduno dyfodol ynni adnewyddadwy yn Sir Benfro
28 Medi 2020
Lansio ffilm newydd yn dangos Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas
7 Medi 2020
Photovoltaic solar panels on the roof of Bassaleg Comprehensive School, Newport, Gwent.
A dyma rywbeth arall na roddodd y Rhufeiniaid i ni…..Pwer Solar!
13 Awst 2020
Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas yn dangos ei ymrwymiad i’r amgylchedd drwy osod paneli solar
14 Gorffennaf 2020
Cyllid LEADER yn helpu i droi Castell-nedd Port Talbot …yn Wyrdd!
9 Gorffennaf 2020