Newyddion

Croesawu Ymwelwyr i’r Lleuad
13 Hydref 2019
Gwahoddiad i’r Lleuad
11 Hydref 2019
Dyma fi wedi esgyn!
5 Hydref 2019
Y Gwaith Peintio
1 Hydref 2019
Leinio’r capsiwl
1 Hydref 2019
Canolfan Phoenix
Egni Coop yn rhagori ar y targed o £750k yn y Cynnig Cyfranddaliadau, a mwy…..
1 Hydref 2019
Y Lloerlun
30 Medi 2019
Y gragen allanol wedi’i chymeradwyo’n ‘Ddiogel i Deithio’
26 Medi 2019
Y capsiwl gofod yn cael ei haen gyntaf.
23 Medi 2019
Y Daith i’r Gofod yn cychwyn!
23 Medi 2019
Mae Awel Aman Tawe/Egni yn un o’r terfynwyr yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol y DU, sydd yn cydnabod busnesau sy’n newid y byd.
9 Medi 2019
Dylunio’r Glanaiwr ar y Lleuad
4 Medi 2019
Egni Coop wedi codi mwy na hanner miliwn o bunnoedd i helpu solarize Cymru gan arbed 35,000 tunnell o allyriadau carbon.
13 Awst 2019
Dylunio’r Capsiwl Gofod
30 Gorffennaf 2019
Interniaid o Brifysgol y Drindod Dewi Sant yn helpu i godi dros £473,000 mewn Cyfranddaliadau Cymunedol.
29 Gorffennaf 2019
Ennyn Diddordeb Pobl Ifanc Cymru mewn Ynni Cymunedol: Ymweliad gan Ysgol Tairgwaith i Fferm Wynt Awel.
24 Gorffennaf 2019
Egni yn mynd i’r Lleuad
16 Gorffennaf 2019
Ymweliad â Safle’r Fferm Wynt, Lansiad Egni a dawns ysgubor Twmpath, 23 Gorffennaf:
5 Gorffennaf 2019