Neuadd y Frenhines yn troi’n wyrdd

Ein gosodiad diweddaraf – 25kw o solar ar Neuadd y Frenhines, Arberth.

Mae Neuadd y Frenhines yn elusen leol wych sy’n croesawu cerddoriaeth, comedi ac amrywiaeth o ddigwyddiadau a dosbarthiadau – cewch fwy o wybodaeth yn https://thequeenshall.org.uk

Gwnaed y gwaith gosod gan gwmni lleol, Preseli Solar a gwnaethant waith gwych.

Cynnwys…

Gellir gweld y ffigurau cynhyrchu yma – 31.61 kwh heddiw ac 832kg o CO2 wedi’i arbed hyd yma! Mae’r solar wedi darparu tua 40% o’r trydan sydd ei angen ar y safle yr wythnos hon felly bydd trydan Neuadd y Frenhines yn ddi-garbon yn ystod yr haf poeth yn Sir Benfro!

Rhannu’r Dudalen