Croeso,

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni cymunedol sydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Rydym wedi bod yn gweithio ers 1998 i helpu cymunedau i frwydro yn erbyn newid hinsawdd ac i fod yn fwy gwydn yn wyneb yr argyfwng hinsawdd.

Dewiswch y gwahanol dabiau isod i archwilio’r gwahanol agweddau ar ein gwaith.

Amdanom ni
Cwrdd â’r Tîm Newyddion

Archwilio

Mae Egni Co-op yn datblygu ynni solar ar doeon yng Nghymru ac mae ganddi gapasiti o bron 5MWp ar dros 90 o safleoedd, gan gynnwys ysgolion, adeiladau cymunedol a busnesau. Y ni yw’r gydweithfa solar ar doeon fwyaf yn y DU. Mae’r holl arian sydd dros ben yn mynd i addysg newid hinsawdd mewn ysgolion.

Darganfod Mwy

Awel Co-op yw ein fferm wynt gymunedol dau dyrbin 4.7 MWp ar Fynydd y Gwrhyd, 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae’n cynhyrchu digon o bŵer ar gyfer 2500 o gartrefi. Mae’r holl arian sydd dros ben yn mynd tuag at ddatblygu mwy o brosiectau carbon isel ac addysg newid hinsawdd.

Darganfod Mwy

Hwb y Gors yw ein canolfan celfyddydau, addysg a menter carbon isel newydd.

Bydd yn agor yn yr Hydref 2023. Cliciwch yma i ddarganfod sut rydym yn dod ymlaen!

Darganfod Mwy

Trwy ein rhaglen addysg, Rydym yn Rhyfelwyr Ynni, rydym yn gweithio gyda’n hysgolion Egni i gynnal gweithdai creadigol a hwyliog i helpu disgyblion ac athrawon i weithredu ar newid hinsawdd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag elusen arall, Energy Sparks, sydd â phlatfform data ardderchog ar gyfer y defnydd o drydan, nwy a solar mewn ysgolion fel y gall plant weld a mesur pa effaith y mae eu gweithgareddau arbed ynni yn ei chael.

Darganfod Mwy

Taith yw ein Cynllun Cludiant Trydan Cymunedol.

Mae gennym dri cherbyd trydan a phum beic i gefnogi unigolion a grwpiau bregus gyda chludiant glân. Rydym hefyd yn mynd i ddatblygu clwb ceir trydan cymunedol.

Darganfod Mwy

Explore

Mae Egni Co-op yn datblygu ynni solar ar doeon yng Nghymru ac mae ganddi gapasiti o bron 5MWp ar dros 90 o safleoedd, gan gynnwys ysgolion, adeiladau cymunedol a busnesau. Y ni yw’r gydweithfa solar ar doeon fwyaf yn y DU. Mae’r holl arian sydd dros ben yn mynd i addysg newid hinsawdd mewn ysgolion.

Darganfod Mwy

Awel Co-op yw ein fferm wynt gymunedol dau dyrbin 4.7 MWp ar Fynydd y Gwrhyd, 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae’n cynhyrchu digon o bŵer ar gyfer 2500 o gartrefi. Mae’r holl arian sydd dros ben yn mynd tuag at ddatblygu mwy o brosiectau carbon isel ac addysg newid hinsawdd.

Darganfod Mwy

Hwb y Gors yw ein canolfan celfyddydau, addysg a menter carbon isel newydd.

Bydd yn agor yn yr Hydref 2023. Cliciwch yma i ddarganfod sut rydym yn dod ymlaen!

Darganfod Mwy

Trwy ein rhaglen addysg, Rydym yn Rhyfelwyr Ynni, rydym yn gweithio gyda’n hysgolion Egni i gynnal gweithdai creadigol a hwyliog i helpu disgyblion ac athrawon i weithredu ar newid hinsawdd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag elusen arall, Energy Sparks, sydd â phlatfform data ardderchog ar gyfer y defnydd o drydan, nwy a solar mewn ysgolion fel y gall plant weld a mesur pa effaith y mae eu gweithgareddau arbed ynni yn ei chael.

Darganfod Mwy

Taith yw ein Cynllun Cludiant Trydan Cymunedol.

Mae gennym dri cherbyd trydan a phum beic i gefnogi unigolion a grwpiau bregus gyda chludiant glân. Rydym hefyd yn mynd i ddatblygu clwb ceir trydan cymunedol.

Darganfod Mwy

Newyddion

icon-next
icon-prev