Addysg

Mae Awel Aman Tawe wedi bod yn gweithio mewn ysgolion ers 2000 yn cynnal gweithdai ar newid hinsawdd a defnydd ynni, yn trefnu ymweliadau ysgol i weld ynni adnewyddadwy ar waith, ac yn ennyn diddordeb disgyblion yn yr argyfwng hinsawdd drwy’r celfyddydau.

Yn ein rhaglen bresennol – Rydym yn Rhyfelwyr Ynni – rydym yn gweithio gyda disgyblion cynradd ac uwchradd ar draws de Cymru. Trwy gyfres o weithdai a phrofiadau dwyieithog, caiff disgyblion eu grymuso i gymryd camau i leihau’r defnydd o ynni yn yr ysgol; i fod yn feddylwyr uchelgeisiol a moesegol sy’n malio am Gymru a’r byd ac i fod yn fentrus, yn greadigol ac yn hyderus wrth ledaenu eu neges.

Addysg

Mae Awel Aman Tawe wedi bod yn gweithio mewn ysgolion ers 2000 yn cynnal gweithdai ar newid hinsawdd a defnydd ynni, yn trefnu ymweliadau ysgol i weld ynni adnewyddadwy ar waith, ac yn ennyn diddordeb disgyblion yn yr argyfwng hinsawdd drwy’r celfyddydau.

Yn ein rhaglen bresennol – Rydym yn Rhyfelwyr Ynni – rydym yn gweithio gyda disgyblion cynradd ac uwchradd ar draws de Cymru. Trwy gyfres o weithdai a phrofiadau dwyieithog, caiff disgyblion eu grymuso i gymryd camau i leihau’r defnydd o ynni yn yr ysgol; i fod yn feddylwyr uchelgeisiol a moesegol sy’n malio am Gymru a’r byd ac i fod yn fentrus, yn greadigol ac yn hyderus wrth ledaenu eu neges.

education

Newyddion

icon-next
icon-prev