Hwb y Gors

Hwb y Gors

Caeodd ysgol gynradd Cwmgors yn 2015 ar ôl blynyddoedd o brotestio. Mae’n adeilad poblogaidd a adeiladwyd yn 1912 ac mae’n un o’r ychydig fannau cymunedol sydd ar ôl. Rydym bellach yn gweithio gyda phobl leol eraill i’w ailbwrpasu fel canolbwynt cymunedol di-garbon: Hwb y Gors.

Hwb y Gors

Hwb y Gors

Caeodd ysgol gynradd Cwmgors yn 2015 ar ôl blynyddoedd o brotestio. Mae’n adeilad poblogaidd a adeiladwyd yn 1912 ac mae’n un o’r ychydig fannau cymunedol sydd ar ôl. Rydym bellach yn gweithio gyda phobl leol eraill i’w ailbwrpasu fel canolbwynt cymunedol di-garbon: Hwb y Gors.

hwb

Rydym wedi codi £1.9 miliwn ar gyfer ei adnewyddu ac wedi bod yn gweithio’n galed ers dwy flynedd, gan gadw nodweddion poblogaidd yr ysgol a datblygu caffi cymunedol, stiwdios cydweithio a mannau menter, cynllun cludiant trydan cymunedol, neuadd a chyfleusterau addysg a gardd gymunedol. Mae’r gymuned wedi cymryd rhan yn y gwaith o ailwampio’r ysgol, nid yn unig wrth wneud penderfyniadau ond hefyd wrth wneud ffenestri lliw, teils a chwilt treftadaeth 10 metr o hyd er cof am yr ysgol.

Mae gan Hwb y Gors 90kW o solar ar y to a system wresogi ffynhonnell ddaear 50kW. Mae’r waliau allanol wedi’u gorchuddio ag inswleiddiad corc ac wedi’u gorffen â chalch traddodiadol.

Newyddion

icon-next
icon-prev