Ynglŷn ag Egni

Cydweithfa PV gyntaf Cymru

RenewableUK present Dan McCallum of Egni with the Best New Startup award at the 2015 Wales Green Energy Awards.

Fe wnaethom sefydlu Egni Co-operative yn 2013 fel cynllun peilot i godi arian trwy gyfranddaliadau cymunedol ac yna gosod solar ar doeon 7 adeilad cymunedol yng Nghymoedd De Cymru. Cawsom ymateb cadarnhaol iawn a chodwyd £260,000 ar gyfer y gosodiadau cychwynnol hynny.

Egni Co-op oedd y Cwmni Cydweithredol Solar PV cyntaf yng Nghymru ac enillodd y wobr Busnes Newydd Gorau yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd RenewableUK Cymru 2014.

90 o Safleoedd ar draws De Cymru, ac yn cynyddu

Ers hynny, mae Egni Co-op wedi gosod bron 5 MWp o ynni solar ar doeon ysgolion, adeiladau cymunedol, awdurdodau lleol a busnesau. Mae’r fideos isod yn dangos ein gosodiadau ar Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas – ar y pryd, hwn oedd yr aráe solar mwyaf yng Nghymru. Gallwch weld ein gosodiad ar Glwb Pêl-droed Tref Merthyr hefyd. Gwnaed y ddau fidwo gan Mike Harrison, ein gwneuthurwr ffilmiau gwych sydd wedi ennill Bafta Cymru.

Rhannu’r Dudalen