Ysgol Uwchradd Casnewydd

Ar cipolwg

Byw ers: 19 Mawrth 2020
Maint: 237kW
Amc. o Genhedlaeth Flynyddol: 221615kWh