Amlosgfa Gwent

Ar cipolwg

Byw ers:
Maint: 36kW
Amc. o Genhedlaeth Flynyddol: 30640kWh