Lansiad y Paneli Solar

[su_animate type=”fadeInDown” delay=”1″]

[su_tooltip style=”tipsy” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” size=”3″ content=”Cliciwch i weld agenda y lansiad” class=”aligncenter agenda-tooltip”][su_lightbox type=”inline” src=”#agendabox” class=”aligncenter”]Hoffai Egni ac Adfywio Cymru eich gwahodd i Lansiad Paneli Solar gyda'r Gweinidog Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant. 15 Ionawr 2015, 11 - 11:45 am, Gweithdy Dove, Banwen, SA10 9LU[/su_lightbox][su_lightbox_content id=”agendabox” text_align=”left” background=”#F7F5E7″ color=”#141412″ class=”aligncenter”]Lansiad Egni
Gweithdy Dove, Heol Rufeinig, Banwen, Castell-nedd SA10 9LW
Dydd Iau 15 Ionawr 2015
10:30  —  Ymwelwyr yn cyrraedd, rhwydweithio, te a choffi
11:00  —  Carl Sargeant yn cyrraedd. Caiff y Gweinidog ei groesawu gan Dan McCallum, Julie Bibby (Dove), Phil Rees (Solarft) a Tim Jarmey (Enphase)
11:05  —  Mynd allan i weld y paneli solar (5 munud). Ar ôl hynny, mynd i’r ystafell gynhadledd ar gyfer y prif ddigwyddiad:
11:07  —  Croeso gan y Cynghorydd Alun Thomas: Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chynghorydd Sir lleol. (2.5 munud)
11:10  —  Julie Bibby: Cyfwyniad i Dove (2.5 munud)
11:25  —  Dan McCallum (Cyfwyniad i Egni), 5 munud;
11:30  —  Rob Proctor (Cyfwyniad i Renew) 5 munud
11:40  —  Y Gweinidog (10 munud) yn cynnwys ‘agor’ y llen dros banel arddangos sy’n dangos data byw o’r paneli. Er cyfeuster, bydd hyn yn cael ei gynnal yn y brif ystafell gyfarfod.
11:45  —  Cwestiynau 5 munud (i’r Gweinidog, Dan a Rob)
11:45  —  Ymadael
11:45 – 12:15  —  Rhagor o gwestiynau i Dan McCallum (Egni), Rob Proctor (Renew), Julie Bibby (Dove), Tim Jarmey (Enphase), Jon Halle (Share Energy)
12:15 – 12:45  —  Lluniaeth a rhwydweithio: te, coffi a bisgedi
[su_button url=”https://egni.coop/wp-content/uploads/2015/01/Egni-Launch-Agenda-Welsh.pdf” target=”blank” background=”#900″ size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: download”]Llawrlwythwch yr agenda[/su_button][/su_lightbox_content][/su_tooltip]

[/su_animate]

Rhannu’r Dudalen