Awelog: Wythnos Tri


Awelog logo Wythnos Tri: Adeiladu’r Trac


Adeiladu’r Trac

Gwnaeth y tîm dechrau ar y trac yn mynd i fyny trwy’r caeau. Dyma’r map yn dangos y pellter y maent wedi cyrraedd.

[su_custom_gallery source=”media:1154,” limit=”18″ width=”1050″ height=”800″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]

Canol wythnos, es i fyny Mynydd Baran – gyferbyn y Gwrhyd – a chymerais lun i ddangos y llwybr y bydd y tyrbinau yn cymryd. Os edrychwch yn ofalus gallwch weld Jac Codi Baw Richard.

[su_custom_gallery source=”media: 1172″ limit=”18″ width=”1080″ height=”800″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


Dyma ychydig o luniau o’r trac cynnar yn yr wythnos. Roedd yn wlyb ac yn gleiog iawn – taro’n nhw ffynnon ac roedd rhaid iddynt rhoi cwlfer mewn.

[su_custom_gallery source=”media:1160,1158,1150″ limit=”18″ width=”1000″ height=”400″ title=”always”][/su_custom_gallery]


Pan oedd hynny wedi ei gwblhau, dechreuon nhw balu ymaith y pridd, osoda’r geotecstil, lledaenu’r cerrig, ac yn gwastatau’r trac gyda’r rholer. Efallai y bydd pobl sy’n byw yn yr ardal wedi gweld llawer o lorïau yn dod â cerrig i’r safle o tywodfaen o chwarel leol.

[su_custom_gallery source=”media:1152,1146,1142,1148,1144,” limit=”18″ width=”1000″ height=”350″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


Ar y Bellmouth:

Bydd y swyddfa ar y safle yn symud ymhellach i fyny’r llwybr yn fuan. Ar ôl hynny, bydd y Bellmouth yn cael ei lefelu a thirlunio.


Ymwelodd rhai aelodau Awel Coop y safle yn ystod yr wythnos:

[su_custom_gallery source=”media: 1131,1129,1127,1125″ limit=”18″ width=”160″ height=”340″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]

[su_custom_gallery source=”media: 931″ limit=”18″ width=”1300″ height=”350″ title=”never”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]

Rhannu’r Dudalen