Y Gwaith Peintio

Diwrnod prysur iawn ym Mhencadlys y Daith i’r Gofod gyda 93 o ddisgyblion o Ysgol Pontardawe wedi dod i helpu gyda’r capsiwl. Daethon nhw mewn grwpiau o 20 a buont wrthi’n gweithio’n frwdfrydig ar baratoi ar gyfer Yr Esgyniad! Dyma ddetholiad o luniau:

Rhannu’r Dudalen