David Stonehouse

Mae David yn wreiddiol o Frynaman, ond bellach mae’n byw yn Abertawe. Mae ei gefndir gwaith yn cynnwys bod yn Beiriannydd Electronig (Cyngor Sir Gorllewin Morgannwg), Peiriannydd Technegol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot), Cymorth Electronig a TG (Dinas a Sir Abertawe). Mae gan David MSc mewn Technoleg. Mae’n siarad Cymraeg, Saesneg a Tsieinëeg Mandarin.

Rhannu’r Dudalen