Anne Sawhney

Anne Sawhney yw ein Rheolwr Datblygu Ynni sy’n cynorthwyo gyda phrosiectau yn yr amgylchedd adeiledig. Ymhlith ei rolau blaenorol mae rheolwr prosiectau cyfalaf ar gyfer tai cymdeithasol ac ymchwilydd ôl-ddoethurol mewn storio ynni electrocemegol o fewn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei phrofiad a’i chymwysterau mewn peirianneg drydanol, hedfan cylchdro a nanofeddygaeth.

Rhannu’r Dudalen