Enercon 1 – Siemens 0. Nid ein bod yn gystadleuol, ond…..

Mae Enercon wedi dweud y byddai ein dyrbinau cynhyrchu mewn cyflymder y gwynt yn is na thyrbinau Siemens ar Fynydd y Betws. Oherwydd gyrru heb ‘gears’ wi’n meddwl. Da i weld  hon yn digwydd! Yn egluro pam ein bod eisoes dros 2.5 miliwn o kWh mewn dau fis.

Rhannu’r Dudalen