Cyfnod Prawf a Throsgludo Tyrbinau

Byddwn yn cynnal trosgludiad prawf ar ddydd Llun 3 Hydref. Bydd hwn yn dechrau am 1200 hanner dydd ger Tesco a bydd yn mynd drwy Bontardawe. Bydd y lori hon yn dynwared maint go iawn y tyrbinau ar y lori fel y gallwn fod yn siŵr o’r llwybr trosgludo i’r safle. Bydd yn cael ei hebrwng gan yr heddlu gan ei fod yn llwyth anghyffredin. Ymddiheurwn am unrhyw oedi.

Ar hyn o bryd rydym yn disgwyl y bydd ein tyrbinau’n cael eu trosgludo o Borthladd Abertawe yn ystod yr wythnos ddilynol, ar y diwrnodau canlynol. Dewch i wylio ym Mhontardawe! Rydym yn aros am gadarnhad gan yr heddlu o ran yr union amserau – mae’n rhaid iddynt gyd-drefnu gyda nifer o gyrff eraill. Efallai y bydd dau drosgludiad y dydd, yn y bore ac yn y prynhawn. Bydd yr holl drosgludiadau’n digwydd rhwng 9.30am a 3pm. Byddwn yn postio gwybodaeth ychwanegol ar y wefan, trydar a gweplyfr cyn gynted ag y bydd ar gael.

Dyddiad Diwrnod Amser
10.10.2016 Dydd Llun 0930 – 1500
11.10.2016 Dydd Mawrth 0930 – 1500
12.10.2016 Dydd Mercher 0930 – 1500
13.10.2016 Dydd Iau 0930 – 1500
14.10.2016 Dydd Gwener 0930 – 1500
15.10.2016 Dydd Sadwrn 0930 – 1500
17.10.2016 Dydd Llun 0930 – 1500
18.10.2016 Dydd Mawrth 0930 – 1500
19.10.2016 Dydd Mercher 0930 – 1500

 

Rhannu’r Dudalen