Awelog: Wythnos Dau


Awelog logo Wythnos Dau: Ehangu’r Lôn


Parhaodd y tîm gwaith ar y bellmouth yn yr wythnos hon a dechreuodd lledu’r lôn i fyny tuag at y safle.

Rhai wynebau ar y safle:

Cwrddoch chi rhai o’r tîm yn blog yr wythnos diwethaf.

Hefyd, ar y safle’r wythnos hon roedd Craig o Raymond Brown, Sian ein hecolegydd o Amber Environmental Consultancy yn Abertawe, Phil ein harcheolegydd o Archaeoleg Cymru, a Mick ein hasiant safle o Wind Prospect.

[su_custom_gallery source=”media:969,941″ limit=”18″ width=”160″ height=”150″ title=”always” ] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


[su_column size=”2/3″][su_custom_gallery source=”media:1001″ limit=”18″ width=”700″ height=”700″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery][/su_column]

Prif swyddi’r wythnos oedd i barhau â’r bellmouth, lledu’r lôn, gosod pibell yn y ffos ac adeiladu mynedfa i’r cae. Roedd hyn yn golygu croesi nant wrth y fynedfa i Blas Newydd. Mae cwlfert wedi cael ei roi i mewn.

Sefydlodd Raymond Brown swyddfa safle dros dro yn y lleoliad y bellmouth.


[su_column][su_custom_gallery source=”media:973,947,943″ limit=”18″ width=”500″ height=”290″ title=”always”][/su_custom_gallery] [/su_column]

 

 

 

Dyma’r lôn cyn ac ar ôl cael ei ehangu. Oedd angen symud tri deg metr o wrych i wneud y trac yn ddigon eang i’r loriau troi i’r dde i fewn i’r cae. Mae’r gwrych yn cael ei thrawsleoli i’r bellmouth. Bydd yn cael ei phlannu wythnos nesaf.

 

Mae Siân, ein hecolegydd, yn monitro lleduad y lôn. Oedd yn edrych am anifeiliad (fel pathewod a llyffantod) a allai gael eu niweidio gan y cloddwyr; a sicrhau bod y gwrych yn cael ei symud yn ofalus yn barod ar gyfer trawsleoli i’r safn. Ym mhob un o’r chwiliadau, ehangu a symud, cafodd dim bywyd gwyllt ei niweidio.


 

 

 

Dyma rhai lluniau o’r lôn yn cael ei lledu. Mae’r cerrig yn dod o’r chwarel leol Gilfach Goch:

[su_custom_gallery source=”media: 971,967,965,963,” limit=”18″ width=”1000″ height=”350″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


Ac i mewn i’r cae

Mae’r tywydd wedi bod yn eithaf caredig, ond ar ddydd Iau trodd yn diflas – oer a glawog. Y brif swydd oedd paratoi ac adeiladu cwlfert lle bydd y tyrbinau yn droi i ffwrdd o’r lôn ac ymlaen i’r caeau. Roedd angen iddynt orffen erbyn dydd Iau cyn penwythnos y Pasg, ac ni allent adael y trigolion ym Mhlas Newydd heb eu ffordd fynedfa. Dyma ychydig o luniau:

[su_custom_gallery source=”media: 945,939,1003″ limit=”18″ width=”1000″ height=”350″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


Yn y Bellmouth:

Ar y bellmouth, mae’r y banc wedi cael ei adeiladu i fyny am y gwrych, ac mae’r ardal wedi cael ei lefelu. Mae Phil, ein harcheolegydd wedi gwirio’r safle ar gyfer unrhyw olion archeolegol. Fe fydd yn ôl i marcio bant y safleoedd archeolegol ar y mynydd i sicrhau nad ydynt yn cael eu difrodi gan ein tîm adeiladu.

Raymond Brown wedi sefydlu swyddfa safle dros dro. Mae’r goleuadau traffig wedi mynd, felly fydd ddim mwy o darfu ar deithwyr, a bydd y rhai ohonoch sydd yn lleol wedi gweld yr arwydd.

[su_custom_gallery source=”media: 951,955″ limit=”18″ width=”250″ height=”240″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]


Ar y mynydd.

[su_column][su_custom_gallery source=”media: 977″ limit=”18″ width=”350″ height=”300″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery][/su_column]

Ar y mynydd, mae Sian yn edrych mas am unrhyw ddifrod i fywyd gwyllt pan fydd y tîm adeiladu yn ddechrau adeiladu’r trac. Adleolodd grifft-broga o rai o’r pyllau mawr ar y trac caledu. Mae hi hefyd yn ailblannu rhai o’r Round Leaved Water Crowfoot sy’n dan fygythiad fyd-eang i fan diogel. Bydd hyn yn creu cynefin ychwanegol ar ei gyfer, ac rydym hefyd yn hyderus y bydd yn parhau i ffynnu yn ei leoliad gwreiddiol oherwydd yr unig peth rydyn yn wneud yw ailosod y cwlfert yno.

 


Ymwelodd rhai aelodau Awel Co-op y safle yn ystod yr wythnos. Gefeilliaid Mari a Fflur yr ‘aelodau’ ieuengaf y gydweithfa drwy gyfrwng eu nain a’u taid. Rydym wedi ail-agor y Cynnig Rhannu, felly os hoffech fuddsoddi ar gyfer eich hun neu ar gyfer eich teulu, cliciwch yma: Ymunwch Awel

[su_custom_gallery source=”media:1007,1009,1011,1013,” limit=”18″ width=”160″ height=”340″ title=”always”] [/su_custom_gallery]

[su_custom_gallery source=”media: 1015″ limit=”18″ width=”1300″ height=”700″ title=”always”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]

[su_custom_gallery source=”media: 931″ limit=”18″ width=”1300″ height=”350″ title=”never”] Bethan. Site Engineer.[/su_custom_gallery]

 

Rhannu’r Dudalen