Buddsoddwch Nawr

Cyn llenwi’r ffurflen hon, byddwch cystal â:

  • Darllen y Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau Awel 2020 a atodir
  • Darllen Rheolau Awel

Rydw i eisiau buddsoddi’r cyfanswm a nodir isod yn Awel Cyf:

    Opsiynau Talu *