Artist ifanc yn cael ei ysbrydoli gan dyrbinau gwynt

Mae’r artist lleol, Jozef Swoboda, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, wedi cael ei ysbrydoli gan dyrbinau gwynt. Mae ei luniau yn rhoi lle canolog i’r tyrbinau yn y dirwedd. Mae’n cipio egni’r tyrbinau a’r dirwedd naturiol sy’n eu hamgylchynu.

dsc00505

Meddai Dan McCallum, un o gyfarwyddwyr Awel, “Gallwch deimlo’r cynnwrf a’r pŵer yng nghelfwaith Josef. Mae’n cynrychioli’r ffordd y mae pobl ifanc yn gweld ein tirwedd. Erbyn heddiw, mae tyrbinau yn rhan ohoni ac yn ychwanegu dimensiwn arall. Yn y gorffennol, roedd artistiaid fel Joseph Herman, a oedd yn byw yn Ystradgynlais ger Ystalyfera, yn cipio bywyd y glowyr a weithiai dan ddaear. Tra bod Herman yn dathlu dewrder a phenderfyniad ein cymunedau glofaol, mae gwaith Josef Swoboda yn amlygu’r trawsnewid cadarnhaol ym myd ynni. Ac mae yntau’n cael aros uwch ben y ddaear i beintio – mae’n rhaid bod hwn yn beth da!”

Rydym eisiau i’n fferm wynt gymunedol fod yn rhan o ymateb artistig i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi cydweithio’n barod gyda Carol Ann Duffy a Gillian Clarke i weithio gyda beirdd lleol, gan gynhyrchu dau lyfr ar y thema newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi cydweithio gyda Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe i gynhyrchu theatr gymunedol ar faterion cynhesu byd-eang.

Rydym eisiau i artistiaid, ysgrifenwyr a cherddorion eraill fod yn rhan o’r mudiad, sef mudiad pwysicaf ein cenhedlaeth – yn llythrennol, oherwydd mae p’un ai fydd gennym genedlaethau yn y dyfodol yn dibynnu ar ein gweithredoedd ar hyn o bryd.  Mae Cymru ar flaen y gad o ran y polisi hwn ac rydym eisiau helpu i’w drosi yn weithredu ymarferol. I gael mwy o wybodaeth ac i gysylltu â ni, ewch i www.awel.coop.

dsc00506

Rhannu’r Dudalen