Ilona Shadrach

Mae Ilona wedi bod yn gweithio gyda ni fel gweinyddwr ers 2019. Mae hi’n gweithio’n bennaf gyda’n haelodau Awel ac Egni Co-op. Mae ganddi BSc mewn Gwyddor Fiolegol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio’n rhan amser tuag at Radd Meistr BioArloesedd Cymru gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Rhannu’r Dudalen